نگاهی نو به اجرای حدود در ملأ عام
34 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن سال دوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی