عرف در نگاه جامعه شناسی وحقوق
32 بازدید
محل نشر: نشریه معرفت /56
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی