فونکسیون گروه های مرجع دینی در تقابل با کجروی تیپ سوم
30 بازدید
محل نشر: مقالات علمی جلد اول همایش مناسبات روحانیت و نسل جوان 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی